Phases

Quartz

Kaolinite

Illite

Montmorillonite

Orthose

Goethite

Total

[%]

15

42

21

13

7

5

92