Cropping season

Tillage system

Disease severity

2019

Till

1.722 ± 0.806

No-till

1.618 ± 1.794

2020

Till

1.00 ± 0.443

No-till

1.396 ± 0.639