Case-1: Sample from Bangladeshi teacher’s class

T: hao le ma?

S: haimeihao

T: haimeihao, zaigeinimen 30 miao

S: xinnian, huoguo, fan guan

T: fanguaner, fan guaner

S: yin wei, suoyi, ai, shuang yang rou,

T: suoyi, dajiaqinganjing, suoyi

S: suoyi

T: shuang yang rou

S: shuan yang rou

T: shuan yang rou

T: yang rou, re, kaiche,

S: Laoshihao

T: Nimenhao ma?

S: Women hen hao, ni ne laoshi?

T: Wo ye hen hao, xiexie

T: Jintian women xue xi jike? 20 ke

T: qingdajiadakaishudao 114 ye, 114 ye

T: shouxian women du shengci

T: New words

T: dajiayiqi du, wo du yibian, nimen du liangbian, hao ma? Mingbai le ma?

S: Mingbai

T: wo du….

S: yibian

T: nimen du…