Classification of idioms

Tagalog

English

Tagalog

English

Basic

tulad ng dati

like before

di tulad ng dati

unlike before

Secondary

kabataan

bata pa

malakas pa

kaya pa

malusog

youth

still young

still strong

still able

healthy

katandaan

matanda na

mahina

di na kaya

sakitin

old age

already old

weak

unable

sickly

Rationalization

sa awa ng Dios

by the grace of God