Destination

Search Results

Valid Data

Effective Ratio (%)

Beijing

939

813

86.6

Sanya

935

900

96.3

Chengdu

939

804

85.6

Xi’an

930

823

88.5

Lasa

923

840

91.0

Guilin

938

880

93.8

Dalian

922

827

89.7

Kunming

939

833

88.7

Lijiang

940

890

94.7

Hangzhou

935

874

93.5

Total

9345

8482

90.8