FUMONISIN B1 AMENDED DIETS

Parameter

D0

D1

D2

D3

D4

Mean initial body length (cm)

28.10 ± 0.10a

27.00 ± 1.39a

28.60 ± 1.41a

29.00 ± 0.93a

27.70 ± 0.66a

Mean final body length (cm)

47.63 ± 1.09a

35.24 ± 0.88b

34.87 ± 0.41b

34.02 ± 0.48b

36.38 ± 1.75b

Mean gain in length (%)

69.50 ± 1.20a

30.52 ± 0.33b

21.92 ± 0.09c

17.31 ± 0.48d

31.33 ± 0.93b

Mean initial weight (g)

153.09 ± 1.37a

151.64 ± 2.11a

152.07 ± 1.33a

152.61 ± 0.93a

151.78 ± 1.27a

Mean final weight (g)

190.01 ± 2.03a

168.14 ± 0.01b

166.30 ± 0.12b

164.21 ± 0.81c

163.41 ± 0.14c

Mean gain in weight (%)

24.12 ± 1.31a

10.88 ± 1.27b

8.56 ± 0.01c

7.60 ± 0.07d

7.66 ± 0.12d

SGR (%/day)

FCR

0.39 ± 0.14a

0.59 ± 0.01a

0.19 ± 0.08b

0.98 ± 0.01b

0.16 ± 0.02b

1.01 ± 0.00b

0.13 ± 0.01b

1.24 ± 0.01c

0.07 ± 0.01c

1.95 ± 0.11c