miLogP

TPSA

nAtoms

nON

nOHNH

nviol

nrotb

volume

MW

−4.06

4626.80

78

26

15

3

33

974.73

1143.29