Variable

STEMI group

(N = 50)

Primary PCI (n, %)

47 (94%)

Medications

Aspirin (n, %)

50 (100%)

Clopidogrel (n, %)

50 (100%)

ACEI (n, %)

44 (88%)

Statins (n, %)

50 (100%)

Beta blockers (n, %)

43 (86%)

Peak Troponin-I, ng/ml, median (Min. - Max.)

35.5 (14 - 134)

Peak CK- MB, U/l, median (Min. - Max.)

307 (145 - 550)

Coronary angiography

Culprit artery, %

LAD (100%)

Single vessel disease (n, %)

11 (22%)

Two vessel disease (n, %)

21 (42%)

Three or more vessel disease (n, %)

18 (36%)