Variables

n = 116 Lesions

Lesion location, n (%)

LAD, n (%)

38 (38%)

RCA, n (%)

29 (29%)

LCx, n (%)

23 (23%)

LMCA, n (%)

5 (5%)

Number of diseases vessels

Single vessel disease, n (%)

17 (17%)

Double vessel disease, n (%)

13 (13%)

Triple vessel disease, n (%)

15 (15%)

Minor CAD

26 (26%)

Normal coronary artery

(24%)