Label

Non-local in-licensing

Total in-licensing

Non-local in-licensing ratio

Jiangsu

598

1416

42.23%

Guangdong

517

903

57.25%

Zhejiang

322

595

54.12%

Shandong

147

293

50.17%

Fujian

103

207

49.76%

Hebei

103

184

55.98%

Beijing

87

225

38.67%

Anhui

86

379

22.69%

Hubei

86

208

41.35%

Shanghai

76

234

32.48%

Hunan

73

191

38.22%

Guangxi

53

72

73.61%

Henan

39

58

67.24%

Sichuan

33

88

37.50%

Liaoning

24

71

33.80%

Tianjin

22

144

15.28%

Heilongjiang

16

89

17.98%

Jiangxi

15

24

62.50%

Neimenggu

15

23

65.22%

Hainan

13

13

100.00%

Yunnan

12

26

46.15%

Shanxi

11

25

44.00%

Jilin

10

44

22.73%

Xinjiang

8

10

80.00%

Chongqing

7

71

9.86%

Guizhou

5

8

62.50%

Shaanxi

5

73

6.85%

Gansu

3

6

50.00%

Mean

88.89

202.86

SD

148.01

309.04