Label

Non-local out-licensing

Total out-licensing

Non-local out-licensing ratio

Shanghai

422

580

72.76%

Beijing

275

413

66.59%

Jiangsu

262

1080

24.26%

Shaanxi

231

299

77.26%

Tianjin

181

303

59.74%

Zhejiang

160

433

36.95%

Heilongjiang

118

191

61.78%

Hubei

118

240

49.17%

Guangdong

83

469

17.70%

Shandong

83

229

36.24%

Sichuan

82

137

59.85%

Shanxi

79

93

84.95%

Chongqing

73

137

53.28%

Liaoning

59

106

55.66%

Hunan

58

176

32.95%

Hebei

38

119

31.93%

Henan

38

57

66.67%

Jilin

28

62

45.16%

Guangxi

19

38

50.00%

Gansu

18

21

85.71%

Anhui

15

308

4.87%

Jiangxi

14

23

60.87%

Fujian

13

117

11.11%

Yunnan

13

27

48.15%

Guizhou

7

10

70.00%

Neimenggu

2

10

20.00%

Hainan

0

0

NA

Xinjiang

0

2

0.00%

Mean

88.89

202.86

SD

102.70

233.96