Region

Local licensing

Total out-licensing

Total in-licensing

Local out-licensing ratio

Local in-licensing ratio

Jiangsu

818

1080

1416

75.74%

57.77%

Guangdong

386

469

903

82.30%

42.75%

Anhui

293

308

379

95.13%

77.31%

Zhejiang

273

433

595

63.05%

45.88%

Shanghai

158

580

234

27.24%

67.52%

Shandong

146

229

293

63.76%

49.83%

Beijing

138

413

225

33.41%

61.33%

Hubei

122

240

208

50.83%

58.65%

Tianjin

122

303

144

40.26%

84.72%

Hunan

118

176

191

67.05%

61.78%

Fujian

104

117

207

88.89%

50.24%

Hebei

81

119

184

68.07%

44.02%

Heilongjiang

73

191

89

38.22%

82.02%

Shaanxi

68

299

73

22.74%

93.15%

Chongqing

64

137

71

46.72%

90.14%

Sichuan

55

137

88

40.15%

62.50%

Liaoning

47

106

71

44.34%

66.20%

Jilin

34

62

44

54.84%

77.27%

Guangxi

19

38

72

50.00%

26.39%

Henan

19

57

58

33.33%

32.76%

Shanxi

14

93

25

15.05%

56.00%

Yunnan

14

27

26

51.85%

53.85%

Jiangxi

9

23

24

39.13%

37.50%

Neimenggu

8

10

23

80.00%

34.78%

Gansu

3

21

6

14.29%

50.00%

Guizhou

3

10

8

30.00%

37.50%

Xinjiang

2

2

10

100.00%

20.00%

Hainan

0

0

13

NA

0.00%

Mean

113.96

202.86

202.86

SD

168.10

233.96

309.04