Members

Group L1

Anhui, Fujian, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jilin, Yunnan

Group L2

Guangdong, Hebei, Neimenggu, Shandong, Xinjiang, Zhejiang

Group L3

Beijing, Chongqing, Heilongjiang, Liaoning, Shaanxi, Shanghai, Shanxi, Sichuan, Tianjin

Group L4

Gansu, Guangxi, Guizhou, Hainan, Henan, Jiangxi