Members

Group T1

Jiangsu, Guangdong, Anhui, Zhejiang, Shanghai, Shandong, Beijing, Hubei

Group T2

Tianjin, Shaanxi

Group T3

Fujian

Group T4

Hunan, Hebei, Heilongjiang, Chongqing, Sichuan, Liaoning, Jilin, Guangxi, Henan, Yunnan, Shanxi, Jiangxi, Neimenggu, Guizhou, Gansu, Xinjiang, Hainan