CRSTE

VRSTE

SCALE

Guangzhou

0.492

1

0.492

drs

Shenzhen

0.451

1

0.451

drs

Zhuhai

0.631

0.791

0.798

irs

Foshan

0.507

0.701

0.724

drs

Jiangmen

0.749

0.947

0.791

irs

Zhaoqing

1

1

1

-

Huizhou

1

1

1

-

Dongguan

0.793

1

0.793

drs

Zhongshan

1

1

1

-

Hong Kong

0.598

0.814

0.734

drs