Imide

Oxirane

Temperature range [K]

∆G#

[kJ/mol]

∆H#

[kJ/mol]

∆S#

[J/mol∙K]

Correlation coefficient

SI

EO

298 - 313

102.1 ± 4.3

65.7 ± 3.9

−119 ± 13

0.9670

PO

308 - 323

105.4 ± 9.8

72.8 ± 5.9

−103 ± 9

0.9095

PI

EO

298 - 313

101.9 ± 8.8

64.4 ± 2.4

−123 ± 8

0.9881

PO

308 - 323

105.2 ± 0.7

59.4 ± 0.4

−145 ± 1

0.9998

GI

EO

298 - 313

101.0 ± 7.3

55.5 ± 3.6

−149 ± 12

0.9815

PO

308 - 323

104.8 ± 5.6

63.0 ± 5.1

−132 ± 10

0.8945