Name

Formula

Time scale

t s = ρ m C p K μ 2

Length scale (depth)

z s = 1 μ

Length scale (surface)

r s = E { v c } π z s

Volume scale

v s = r s 2 z s = 1 π E { v c }

Temperature scale

Δ T = T act T base

Scale for power density

K μ Δ T

Scale for total power

K μ Δ T r s 2 = 1 π K μ 2 Δ T E { v c }

Scale for total energy

K μ Δ T r s 2 t s = 1 π ρ m C p Δ T E { v c }