Number

Scenic Spots

Time of Entry

Affiliated Area

1

Qingcheng Mountain-Dujiangyan Irrigation System Scenic Spot in Chengdu

2007

Dujiangyan

2

Leshan-Emei Mountains Scenic Spot

2007

Leshan

3

Leshan Giant Buddha Scenic Spot

2011

Emeishan

4

Deng Xiaoping’s Hometown in Guang’an

2013

Guang’an

5

Langzhong Ancient Town

2013

Nanchong

6

Zhu De’s Hometown-Linglang Mountain Scenic Spot

2016

Nanchong

7

Dazu Rock Carvings in Chongqing

2007

Chongqing city

8

Simian Mountain Scenic Spot in Jiangjin

2015

Chongqing city

9

Longgang Scenic Spot in Yunyang of Chongqing

2017

Chongqing city