Province Rank

Family Firm numbers

Percentage

Cumulative

Guangdong

810

17.0

17.0

Zhejiang

742

15.6

32.5

Jiangsu

527

11.0

43.6

Shandong

259

5.4

49.0

Shanghai

235

4.9

53.9

Beijing

229

4.8

58.7

Sichuan

215

4.5

63.2

Fujian

187

3.9

67.1

Hubei

183

3.8

71.0

Anhui

127

2.7

73.6

Liaoning

125

2.6

76.2

Hunan

117

2.5

78.7

Henan

91

1.9

80.6

Hainan

86

1.8

82.4

Jilin

85

1.8

84.2

Hebei

84

1.8

85.9

Guangxi

70

1.5

87.4

Xinjiang

63

1.3

88.7

Heilongjiang

59

1.2

90.0

Gansu

50

1.1

91.0

Neimeng

50

1.1

92.1

Chongqing

50

1.1

93.1

Shaanxi

45

0.9

94.1

Xizang

45

0.9

95.0

Shanxi

42

0.9

95.9

Tianjin

42

0.9

96.8

Yunnan

41

0.9

97.6

Jiangxi

37

0.8

98.4

Guizhou

33

0.7

99.1

Ningxia

25

0.5

99.6

Qinghai

19

0.4

100.0

31Provinces Total

4773

100