Variables

Total (N)

DPAVC

n %

OR

IC95%

p

Motor deficit

0.000

Absent

20

2

10.0

1

Present

133

72

54.1

10.6

2.2 - 69.1

Type of motor deficit

0.010

No motor deficit

20

2

10.0

1

Right hemiparesis

39

17

43.6

6.9

1.4 - 34.2

0.001

Left hemiparesis

30

16

53.3

10.3

2.0 - 52.4

0.002

Right hemiplegia

21

14

66.7

18.0

3.2 - 100.5

0.000

Left hemiplegia

18

13

72.0

23.4

3.9 - 139.9

0.000

Straight predominantly brachio-facial hemiparesis

12

5

41.7

6.4

1.0 - 41.2

0.098

Left predominantly brachio-facial hemiparesis

8

4

50.0

9.0

1.2 - 67.4

0.069

Predominantly crural right hemiparesis

3

2

66.7

18.0

1.1 - 299.0

0.110

Predominantly left left hemiparesis

2

1

50.0

9.0

0.4 - 206.5

0.260