Treatments

RI

RII

RIII

Mean

T1 = Control (no urea)

316.8

252.8

223.2

264.3

T2 = Recommended urea soil applied (130 kg・ha−1)

853

833.1

839.5

841.9

T3 = 1% urea at 35 days after sowing

1010.3

1053.8

1076

1046.7

T4 = 1% urea at 60 days after sowing

930.7

974

965.9

956.9

T5 = 1% urea at 85 days after sowing

907.9

928.9

918.7

918.5