Treatments

RI

RII

RIII

Mean

T1 = Control (no urea)

754

830

965

849.6

T2 = Recommended urea soil applied (130 kg・ha−1)

1911.8

1827.9

1817.3

1852.3

T3 = 1% urea at 35 days after sowing

1850.1

2147.2

2192.3

2063.2

T4 = 1% urea at 60 days after sowing

1953.7

2032.9

2054.3

2013.6

T5 = 1% urea at 85 days after sowing

1931.0

1998.9

1998.9

1976.3