Treatments

RI

RII

RIII

Mean

T1 = Control (no urea)

12.5

13.3

13.3

13.1

T2 = Recommended urea soil applied (130 kg・ha−1)

20.7

19.8

19.7

20.1

T3 = 1% urea at 35 days after sowing

20.1

23.3

23.8

22.4

T4 = 1% urea at 60 days after sowing

21.2

22.1

22.3

21.8

T5 = 1% urea at 85 days after sowing

20.9

21.7

21.7

21.4