Treatments

RI

RII

RIII

Mean

T1 = Control (no urea)

112.3

98.6

108.6

106.5

T2 = Recommended urea soil applied (130 kg・ha−1)

168.9

161.5

160.6

163.7

T3 = 1% urea at 35 days after sowing

171.6

181.6

185.6

179.6

T4 = 1% urea at 60 days after sowing

172.6

179.6

181.5

177.9

T5 = 1% urea at 85 days after sowing

170.6

176.6

176.6

174.6