Treatments

RI

RII

RIII

Mean

T1 = Control (no urea)

77.3

80.6

72.5

76.8

T2 = Recommended urea soil applied (130 kg・ha−1)

91.6

88.5

87.1

89.1

T3 = 1% urea at 35 days after sowing

89.6

90.5

88.6

89.6

T4 = 1% urea at 60 days after sowing

90.2

92.6

87.2

90.0

T5 = 1% urea at 85 days after sowing

92.6

89.6

88.8

90.4