Themes

Subthemes

Significant Statements

Begging

Sings in Jeepney

“Kumakanta at tumutogtogng instrument.”

“Kukanta din ako. baba kami sa may mcdo. Tapossakayulitngdyipjeep.” Translation, we sing during begging

Gives solicitation letters

“Nagbibigayngsobre”

Habangsinasabi “kami po ay mgabadjao, nawalapoangamingtirahansagiyera, hindipo kami magnanakaw, salamatsanyongibibigay”

“Hahabolsa jeep, bigayko un envelope taposmamalimos.” Translation: we also give solicitation letters

Ask for money

“Namamalimos at naglalaro”

“Sakaysa jeep at hingingtulong”

Translation: we beg and play at the same time

Playing

“Malimoslang at naglalaro”

“Naglalaroakopagwala pa dyip” Translation: we beg and play at the same time