Level1 index

Level 2 index

Artificially classified product features

The number of Artificially classified product features

The coat and trousers of a certain brand of clothing

Cutting

XianTou (线头)

1

Color

Yan Se (颜色), Se Chan (色差), Lan Se (蓝色), Shen Se (深色), Jun Lv Se (军绿色), Hui Se (灰色)

6

Designing

Kuan Shi (款式), Ban Xing (版式), Ku Xing (裤型), She Ji (设计), Yang Shi (样式), Feng Ge (风格), Yang Zi (样子), Zhi Tong (直筒), Ha Lun (哈伦)

9

Dress feeling

Shu Shi Du (舒适度), Fang Feng (防风)

2

Size

Chi Ma (尺码), Ma (码), Ma Shu (码数), Chi cun (尺寸), Chang Du (长度), Pang (胖)

6

Quality

Zhi Liang (质量), Pin Zhi (品质)

2

True and false

Zheng Pin (正品), Jia (假)

2

Elasticity

Tan Xing (弹性)

1

Thickness

Bao Kuan (薄款), Hou Du (厚度)

2

The feeling of touch

Shou Gan (手感)

1

Fabric

Mian Liao (面料), Liao Zi (料子), Chun Mian (纯棉), Quan Mian (全棉), Mian Zhi (棉质), Cai Zhi (材质), Jie Shi (结实)

7

Prize

Jia Ge (价格), Shi Hui (实惠), Xing Jia Bi (性价比)

3

Smell

Wei Dao (味道), Mu Xiang (木香)

2

Packing

Yin Zi (印子), Bao Zhuang Zhi (包装纸)

2

Total number

46