Level1 index

Level 2 index

Product features

Coat

Size

Chi Cun (尺寸), Chi Ma (尺码), Ma Shu (码数)

Fabric

Bu Liao (步料), Mian Liao (面料), Liao Zi (料子)

Prize

Jia Wei (价位), Jia Qian (价钱), Xing Jia Bi (性价比), Shi hui (实惠)

Color

Yan Se (颜色), Se Cha (色差)