Year

The affected city

Population affected

Losses

The affected population (million)

Emergency transfer population (million)

Death (person)

Direct economic loss (billion)

Collapsed house (room)

Damaged area of crops

(hectare)

2016

Wuhan

75.7

16.7897

14

22.65

5848

97,404

2015

Fujian, Jiangxi, Hunan, Guangxi, Guizhou

6794

238.3

355

632.6

7300

48,300

Northeastern Jiangxi and Northern Fujian

20.1

80.7

42

7.5

4000

23,000

2014

Chongqing

212.2

9.2

42

26.2

32,000

41,000

2013

Liaoning, Jilin,

Heilongjiang

373.7

15.9

58

0.78

1300

18,010