Province

Amount

Province

Amount

Guangdong

21

Heilongjiang

2

Jiangsu

19

Hunan

2

Zhejiang

12

Tianjin

2

Hubei

9

Yunnan

2

Hebei

7

Guizhou

1

Anhui

6

Hainan

1

Henan

6

Jilin

1

Shanghai

6

Jiangxi

1

Sichuan

6

Liaoning

1

Beijing

4

Neimenggu

1

Guangxi

4

Ningxia

1

Shaanxi

4

Qinghai

1

Fujian

3

Shanxi

1

Shandong

3

Tibet

1

Chongqing

3

Xinjiang

1

Gansu

2