Main factor

With Organic Fumure (WOF)

No Organic Fumour (NOF)

Secondary factor

F0: Urea and DAP free (control)

F1: UG (granular urea) + DAPS (single DAP)

F2: US (single urea) + DAPG (DAP granulate)

F3: UG (Urea granule with a diameter of 1.5 cm) + DAPG (DAP granule with a diameter of 1.5 to 2 cm)

F4 : Granules (Urea + DAP) with a diameter of 1.5 cm

F5 : Granule (Urea + DAP) with a diameter of 1.5 to 2 cm.