Amount of NO− 3 (mg∙L−1)

Sample

Lettuce

Cauliflower

Spinach

Arugula

VC1

3.48 ± 0.83

2.87 ± 0.23

17.20 ± 0.72

8.61 ± 0.64

VC2

3.83 ± 0.52

3.41 ± 0.31

20.34 ± 0.98

9.52 ± 0.33

VC3

4.02 ± 0.96

2.96 ± 0.19

18.48 ± 0.67

9.26 ± 0.54

JQ1

1.63 ± 0.40

1.86 ± 0.12

11.23 ± 0.35

2.61 ± 0.22

JQ2

1.54 ± 0.34

1.65 ± 0.48

12.63 ± 0.85

3.04 ± 0.31

JQ3

1.59 ± 0.52

2.15 ± 0.63

12.15 ± 0.76

2.96 ± 0.54

PO1

1.19 ± 0.89

1.55 ± 0.72

16.38 ± 0.65

6.73 ± 0.62

PO2

1.36 ± 0.12

1.46 ±0.65

14.25 ± 0.86

5.96 ± 0.71

PO3

2.05 ± 0.19

1.32 ±0.48

16.43 ± 1.22

6.23 ±0.25