Sophora tonkinensis

Root

YC0104MT01

Drug Store II, Beijing

KC902514

KC902515

So. tonkinensis

Root

YC0104MT02

Drug Store III, Beijing

KJ766117

KJ766122

So. tonkinensis

Root

YC0104MT03

Tianlin County, Guangxi

KJ766116

KJ766123

So. tonkinensis

Root

YC0104MT04

Meilin County, Guangxi

KJ766118

KJ766124

So. tonkinensis

Leaf

PS0228MT01

Nanning, Guangxi

GQ434351

GQ434960

Aristolochia mollissima

Leaf

YC0514MT01

Nanyang, Henan

KJ766113

KJ766119

A. mollissima

Leaf

YC0514MT02

Nanyang, Henan

KJ766114

KJ766120

A. mollissima

Leaf

YC0514MT03

South China Botanical Garden, Guangdong

KJ766115

KJ766121

Stephania tetrandra

Leaf

PS0348MT01

Danfeng, Shaanxi

/

GQ434988

St. tetrandra

Leaf

PS0348MT02

Xuancheng, Anhui

/

GQ434989

St. tetrandra

Root

YC0200MT01

Anguo Medicine Market, Hebei

/

KJ766125

St. tetrandra

Root

YC0200MT02

Anguo Medicine Market, Hebei

/

KJ766126

Cocculus orbiculatus

Leaf

PS0353MT02

Xuancheng, Anhui

GQ434395

GQ434990

C. orbiculatus

Leaf

PS0353MT03

Chengdu, Sichuan

GQ434396

GQ434991

C. orbiculatus

Leaf

PS0353MT04

Putian, Fujian

GQ434397

GQ434992