Treatment

Control

Coefficient

Std. Err.

R-square

Hong Kong

Singapore

0.986***

0.060

0.9637

Macao

Singapore

1.035***

0.162

0.9844

Germany

0.646***

0.117

Guangzhou

Jieyang

−0.700***

0.161

0.9921

Yangjiang

1.523***

0.093

Shenzhen

Jieyang

−0.627***

0.156

0.9902

Yangjiang

1.322***

0.089

Zhuhai

Shanwei

−0.526***

0.118

0.9983

Shaoguang

0.933***

0.121

Chaozhou

0.462***

0.136

Foshan

Yangjiang

0.914***

0.259

0.9995

Shanwei

−1.279***

0.098

Shaoguang

0.692**

0.228

Chaozhou

0.788***

0.150

Huizhou

Shaoguan

0.470***

0.078

0.9983

Maoming

0.408***

0.087

Dongguan

Shanwei

−1.488***

0.273

0.9963

Shaoguang

2.413***

0.330

Maoming

1.167***

0.240

Qingyuan

−0.746***

0.134

Zhongshan

Jieyang

−1.019***

0.182

0.9937

Zhanjiang

2.117***

0.121

Jiangmen

Yangjiang

0.325***

0.027

0.9995

Qingyuan

0.382***

0.033

Zhaoqing

Jieyang

0.405***

0.094

0.9954

Yangjiang

0.657***

0.054